Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe

Recente uitspraken in lijn met uitspraak Raad van State

Uit recente rechterlijke uitspraken over verzoeken van zogenoemde derdelanders om een voorlopige voorziening blijkt dat de rechtbanken de lijn volgen van de richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van afgelopen dinsdag. De verzoeken zijn door de rechtbanken toegewezen, wat betekent dat de betrokken mensen voorlopig recht op bescherming houden. De rechtbanken hebben tot nu toe in ten minste 550 zaken een voorlopige voorziening toegewezen. 

Tijdelijke bescherming

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht naar andere landen, waaronder Nederland. Het gaat hierbij niet alleen om Oekraïners, maar ook om mensen met een andere nationaliteit (‘derdelanders’) die op dat moment (tijdelijk) in Oekraïne verbleven om bijvoorbeeld te werken of studeren. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verleende tijdelijke bescherming aan deze groep mensen. Die tijdelijke bescherming eindigde op 4 maart 2024. Daarom beëindigen meerdere gemeenten de opvang van deze groep derdelanders. 

Recente uitspraken

Veel van deze derdelanders zijn in reactie hierop naar de rechter gestapt. In de afgelopen weken oordeelden rechtbanken wisselend over het beëindigen van de tijdelijke bescherming. De rechtbank Amsterdam stelde onlangs het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen om zo helderheid te verschaffen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste vervolgens in 6 zaken dat de derdelanders voorlopig recht houden op bescherming. De recente uitspraken van de rechtbanken bouwen op deze uitspraak van de Raad van State voort.
Een deel van de recente uitspraken is terug te vinden in het uitsprakenregister. De komende periode worden nog meer uitspraken gepubliceerd. 

Bron: Rechtspraak.nl via Alle landelijke actualiteiten

Bel mij terug

Bel mij