Buitengerechtelijke incassokosten

Het incassotraject kan soms veel tijd en/of handelingen met zich mee brengen. Zo dient de debiteur in gebreke te worden gesteld en probeert u op allerlei manieren in contact te komen zodat de vordering betaald wordt. Om de kosten van deze handelingen te dekken, heeft men buitengerechtelijke incassokosten in het leven geroepen. Dit is een schadecomponent die de debiteur dient te betalen.

Wanneer dient een debiteur naast de vordering ook de buitengerechtelijke kosten te betalen?

Wanneer de debiteur de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is hangt er vanaf of de debiteur handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Mocht het zo zijn dat de debiteur handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de debiteur de incassokosten verschuldigd nadat de debiteur in betalingsverzuim verkeert. Een herinnering/ingebrekestelling kan ertoe leiden dat de debiteur in betalingsverzuim verkeert. De herinnering/ingebrekestelling dient aan enkele voorwaarden te voldoen. Om te waarborgen dat u een juiste herinnering/ingebrekestelling stuurt, verwijzen wij u naar de pagina ingebrekestelling. Hier treft u een sjabloon aan.

Indien de debiteur niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar als consument dan dient u een extra stap te nemen. Nadat de debiteur in betalingsverzuim verkeert en dus een ingebrekestelling ontvangen heeft, dient u nog een extra brief te sturen, namelijk de aankondigingsbrief voor de incassokosten (WIK-brief).

In deze brief bent u verplicht de debiteur nogmaals 14 dagen de tijd te geven om de vordering zonder incassokosten te voldoen. Aan deze brief zitten wettelijke voorwaarden. U dient bijvoorbeeld de hoogte van de incassokosten expliciet in de brief te noemen. Om er zeker van te zijn dat uw aankondigingsbrief voor de incassokosten aan de wettelijke voorwaarden voldoet, verwijzen wij u graag naar de pagina buitengerechtelijke incassokosten. Op deze pagina treft u een sjabloon aan. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is wettelijk vastgelegd. De buitengerechtelijke incassokosten starten vanaf € 40,00 met een maximum van € 6.675,00. Naar aanleiding van de hoogte van de vordering bouwen de incassokosten zich op. De incassokosten kunt u berekenen via https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten/incassokosten-calculator

Pas nadat de betalingstermijn in deze brief is verlopen, kunt u de buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de debiteur

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij rechtbank Gelderland...

Lees verder

Raad voor de rechtspraak uit zorgen over voorgestelde maatregelen gevangeniswezen...

Lees verder

Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe...

Lees verder