Alimentatie inning

Heeft u recht op alimentatie maar krijgt u het niet geïncasseerd? Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarder help u graag.

Hoe kan achterstallige alimentatie worden geïnd?

Om achterstallige alimentatie te kunnen innen is er een executoriale titel nodig. De executoriale titel wordt vaak al verkregen op het moment dat de alimentatie wordt vastgelegd in een uitspraak van de rechter. Er is bijvoorbeeld over geprocedeerd en de rechter heeft bepaald dat er alimentatie zal moeten worden betaald. Ook kunnen er afspraken zijn gemaakt over de alimentatie die zijn verwerkt in een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan. Deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de rechter en de rechter kan deze overeenkomst dan bekrachtigen door de afspraken op te nemen in zijn uitspraak.

Soms wordt ervoor gekozen om samen een overeenkomst op te stellen, zonder tussenkomst van de rechter. Een nadeel hiervan is dat dit niet telt als executoriale titel. Wel kan een dergelijke overeenkomst worden vastgesteld in een notatie akte. Deze notariële akte levert dan wel een executoriale titel op.

Op het moment dat bovenstaande niet van toepassing is, mist er dus nog een executoriale titel. Op dat moment zal er een procedure gestart moeten worden bij de rechtbank. Zodra de executoriale titel is verkregen, zal de gerechtsdeurwaarder deze titel alsmede een bevel betekenen aan de ex-partner. Door middel van het bevel geeft de gerechtsdeurwaarder aan dat de ex-partner binnen twee dagen (geteld vanaf de dag na betekening) de achterstallige alimentatie moet voldoen.  

Mocht de ex-partner niet overgaan tot betaling dan zal de gerechtsdeurwaarder executiemaatregelen nemen en beslag leggen om zo de alimentatie te innen. De gerechtsdeurwaarder kan alle alimentatie innen die niet ouder is dan 5 jaar.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Jaarverslag Whoa-procedure maakt kleine trends inzichtelijk...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder