Onrechtmatige daad

Wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht of het doen of nalaten van een wettelijke plicht of het doen of nalaten van iets dat in strijd is met de maatschappelijke normen en waarden. De schade die vanuit de onrechtmatige daad ontstaat moet worden vergoed als er aan de vijf eisen van de onrechtmatige daad is voldaan. De vijf eisen zijn: onrechtmatigheid, toerekenbaar, schade, causaliteit en relativiteit.

Enkele voorbeelden van een onrechtmatige daad zijn: het vernielen van andermans spullen, het intrappen van een ruit met een voetbal of het creëren van een gevaarlijke situatie voor anderen.

Wat houden de vijf eisen van de onrechtmatige daad in?

Onrechtmatigheid: de gedraging van de dader moet onrechtmatig zijn. Er kan een inbreuk worden gemaakt op een recht, een doen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht en een doen of nalaten wat in strijd is met de maatschappelijke normen. Er kan bijvoorbeeld een inbreuk worden gemaakt op het recht op privacy en het recht van eigendom.  

Toerekenbaar: de handeling moet toe te rekenen zijn aan de dader. Dit betekent dat door het handelen van de dader de schade is ontstaan.

Schade: doordat de dader de handeling heeft verricht of juist een handeling heeft nagelaten moet er schade zijn ontstaan aan het slachtoffer. Onder schade wordt vermogensschade en ander nadeel verstaan. Onder vermogensschade valt geleden verlies en gederfde winst. Onder ander nadeel valt immateriële schade.

Causaliteit: de schade moet een gevolg zijn van de onrechtmatige daad van de dader. Doordat de dader bijvoorbeeld een ruit intikt met een voetbal, heeft de eigenaar van die ruit schade geleden.

Relativiteit: de belangen van de persoon die schade heeft geleden moeten worden beschermd door het geschonden wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is het tandartsen-arrest. Een tandarts opende een praktijk zonder dat hij de daarvoor nodige vergunning had. Andere tandartsen stelden de tandarts zonder vergunning aansprakelijk. Hij concurreerde namelijk op een oneerlijke manier. Dit leverde geen onrechtmatige daad op, omdat het hebben van de juiste vergunning in het leven is geroepen om de cliënten te beschermen en geen andere tandartsen.

Kan de vordering uit onrechtmatige daad verjaren?

Ja, de vordering uit onrechtmatige daad kan verjaren. De schadevergoeding uit een onrechtmatige daad verjaart in ieder geval na 20 jaar nadat de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. De schadevergoeding uit de onrechtmatige daad verjaart ook vijf jaar na de aanvang van de dag dat de benadeelde bekend is geworden met de schade en met de persoon die de schade heeft toegebracht.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder