Goederenrecht

Wat is goederenrecht?

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tussen mensen en goederen. Alle rechten en plichten die te maken hebben met de eigendom van een roerende of onroerende zaak vallen onder het goederenrecht. Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten. Het goederenrecht geeft regels over bijvoorbeeld de rechten van eigendom, pand, hypotheek, opstal, erfdienstbaarheid en vruchtgebruik. Maar het goederenrecht regelt ook het bezit, het verkrijgen en het verliezen van goederen. Er kunnen bijvoorbeeld geschillen ontstaan over de erfdienstbaarheid of bijvoorbeeld over een verjaring. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarder helpt u hier graag bij.

Wat zijn onderwerpen die tot het goedererecht behoren?

Het goederenrecht behandelt verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden van deze onderwerpen zijn:

  • Eigendom;
  • Verkrijging en verlies van goederen;
  • Erfdienstbaarheid;
  • Vruchtgebruik;
  • Bezit;
  • Houderschap;
  • Overdracht;
  • Pandrecht;
  • Hypotheekrecht;
  • Levering.

Wat is het verschil tussen verbintenissenrecht en het goederenrecht?

Goederenrechtelijke vermogensrechten zijn absoluut en gelden tegenover iedereen. Dit houdt in dat het een recht is dat tegen een ieder kan worden ingeroepen. Bij verbintenisrecht gaat het vaak om een afspraak tussen twee partijen. Deze afspraken gelden niet tegenover iedereen.  

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder