Gerechtsdeurwaarder


Betaalt uw klant ondanks uw herhaaldelijke verzoeken en aanmaningen de rekening niet?

Dan is het tijd voor strengere maatregelen. Als uw klant niet aan de voorwaarden voldoet, kunnen we een gerechtelijke incasso opstarten. Dit is een juridische procedure die met een dagvaarding begint. Na een positieve uitspraak door de rechter zullen wij voor u het vonnis ten uitvoer brengen. Dit kan er bijvoorbeeld in resulteren dat we bij uw klant beslag gaan leggen op het salaris, bankrekening of huis, of over gaan tot ontruiming. Wij begeleiden u door dit hele proces zodat u deskundig wordt bijgestaan en uw handen vrij houdt voor andere zaken.

Beslag- en Executierecht

Met ruim 50 jaar ervaring durven wij ons een expert te noemen op het gebied van executierecht. Wij bieden niet alleen ondersteuning aan de advocatuur, maar ook vanuit het incassotraject zijn wij graag uw strategisch juridische partner. Wij voeren graag de procedures voor u en leggen vonnissen en dwangbevelen ten uitvoer waarbij wij altijd rekening houden met uw wensen en de verhaalbaarheid van de zaak.

De executoriale fase wordt vaak ervaren als een van de meest ingrijpende fase, dat komt vooral omdat in deze fase verschillende maatregelen kunnen worden toegepast om de vordering voldaan te krijgen.

Alvorens wij u verder uitleggen wat deze fase kan inhouden, willen wij u nogmaals benadrukken dat het niet wenselijk is om in deze fase terecht te komen. Het voldoen van de vordering voordat deze de executoriale fase bereikt, is dan ook ten zeerste aan te raden.

Op het moment dat wij nog geen betalingsregeling met u hebben kunnen treffen of als u deze niet nakomt, of dat er simpelweg niet betaald wordt, dan kunnen wij als gerechtsdeurwaarder een aantal maatregelen toepassen. Maatregelen en werkzaamheden die Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders uitvoert zijn: 

Conservatoire maatregelen

Conservatoire maatregelen kunnen handig zijn op het moment dat de gerechtelijke procedure nog niet is afgerond, dan wel begonnen. Er kan sprake zijn van een vrees dat er goederen worden weggenomen of verwijderd en de wederpartij geen of minder verhaal biedt om de vordering te voldoen. Om meer te weten te komen over de conservatoire maatregelen kunt u hier klikken.

Dagvaarden

Het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding is een belangrijke stap om uw recht te kunnen halen. Een vraag die u kunt hebben is bijvoorbeeld: ik ben gedagvaard, wat nu? Meer informatie over dagvaardingen, het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding kunt u vinden door hier te klikken. 

Betekening van vonnis 

De betekening van een vonnis is een belangrijke stap nadat het vonnis is gewezen. Op dat moment is duidelijk wie de schuldenaar is en dat er betalingen moeten worden verricht. De betalingsverplichting begint pas te lopen nadat de gerechtsdeurwaarder bij betekening een bevel van betaling heeft gedaan. Meer over het betekenen van een vonnis vindt u hier.

Beslag onroerende zaken

Er kan beslag worden gelegd op onroerende zaken. Hierbij kan er worden gedacht aan huizen, andere gebouwen, werken of bijvoorbeeld stukken grond. Meer informatie over beslag op onroerende zaken vindt u hier.

Beslag roerende zaken

Er kan beslag gelegd worden op roerende zaken. Dit houdt feitelijk in dat er beslag kan worden gelegd op de inboedel van de schuldenaar. Er kan ook beslag worden gelegd op de auto of een ander voertuig van de schuldenaar. Meer informatie over beslag roerende zaken vindt u hier

Beslag onder derden

Er kan door de gerechtsdeurwaarder beslag worden gelegd onder derden. Hier valt bijvoorbeeld beslag op inkomen en bankbeslag onder. Als er beslag op uw inkomen wordt gelegd dan is het voorstelbaar dat u daar vragen over heeft. Want mag dat zomaar? En hoe zit het dan met de beslagvrije voet? Het antwoord op die vragen vindt u hier.

Beslag op aandelen 

Naast beslag op roerende zaken, onroerende zaken en beslag onder derden is er ook een mogelijkheid om beslag te leggen op aandelen. Meer over het beslag op aandelen vindt u op deze pagina.

Alimentatie inning

Alimentatie is een bijdrage in het onderhoud van de ex-partner of kinderen. Op het moment dat de alimentatie niet meer wordt betaald, is het belangrijk om te kijken naar de inning van deze bijdrage. Voor meer informatie over het innen van de alimentatie klik hier.

Constateringen

Soms is er ondersteunend bewijs nodig als onderbouwing in een gerechtelijke procedure. Een proces-verbaal van constatering is hier geschikt voor. Meer informatie over het proces-verbaal van constatering vindt u hier

Ontruimingen

Een van de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder is het ontruimen van een pand. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als er sprake is van een huurachterstand. Heeft u een huurder die zijn huur niet betaalt? Dan kan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders u hierbij helpen. De gerechtsdeurwaarder kan helpen met het innen van de achterstallige huurpenningen en het pand te ontruimen. Meer informatie over de ontruiming vindt u hier.

Betekenen van brieven

Een gerechtsdeurwaarder kan een deurwaardersexploot opmaken en uitbrengen met een belangrijke brief. Hierbij kan er worden gedacht aan een huuropzegging. Zodra er wordt gekozen voor het betekenen van een brief wordt er zekerheid gegarandeerd omtrent het ontvangen van de brief en de inhoud van de brief. U kunt meer lezen over het betekenen van brieven door hier te klikken.

Openbare verkoop

Indien er na het beslag roerende zaken nog steeds geen betaling is ontvangen, kan er overgegaan worden tot de verkoop van uw goederen om daarmee de vordering te voldoen.

Wij zullen niet alle mogelijkheden hier bespreken, dit zijn echter wel de meest voorkomende voorbeelden. U begrijpt nu zeer waarschijnlijk waarom wij u te allen tijden aanraden contact met ons op te nemen.

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders; uw betrouwbare partner

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

U heeft een vordering

We zijn u graag van dienst.
Hoe nu verder?

Wat kunt u doen?

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder