Beslag op aandelen

Het is mogelijk om beslag te laten leggen op aandelen. Aandelen kunnen door personen of rechtspersonen worden gehouden in naamloze vennootschappen of in besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Er zijn twee soorten aandelen, namelijk: aandelen waarvoor fysiek geen aandeelbewijzen zijn afgegeven en aandelen waarvoor fysiek wel aandeelbewijzen zijn afgegeven.

Hoe kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op aandelen?

Om beslag te kunnen leggen moet er sprake zijn van een executoriale titel. Deze executoriale titel wordt verkregen door middel van de gerechtelijke procedure waarin de schuldenaar wordt veroordeeld. Indien de schuldenaar geen gehoor geeft aan de executoriale titel, dan kan de gerechtsdeurwaarder (na twee dagen na de betekening van de executoriale titel) executiemaatregelen nemen. Een van die executiemaatregelen kan beslag op aandelen zijn.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op aandelen van de schuldenaar door naar de vennootschap te gaan met de executoriale titel. De vennootschap is verplicht te vertellen of er aandelen zijn waar ook fysieke aandeelbewijzen voor zijn uitgegeven. Als dit het geval is, dan zal de gerechtsdeurwaarder ook deze aandeelbewijzen in beslag nemen. Vervolgens maakt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van het gelegde beslag. In dit proces-verbaal zal hij opnemen welk getal en welke nummers van de gehouden aandelen daadwerkelijk in beslag worden genomen.

De bestuurders en medewerkers van de vennootschap zijn verplicht de gerechtsdeurwaarder het aandeelhoudersregister te laten zien. De gerechtsdeurwaarder kan dan laten weten op welke aandelen er beslag is gelegd.

Vervolgens wordt de aandeelhouder ofwel schuldenaar zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van het beslag. De betekening van dit proces-verbaal zal binnen acht dagen na het leggen van beslag aan de schuldenaar plaatsvinden. 

Nadat er beslag is gelegd is het aan de vennootschap zelf om een aantekening te maken in het aandeelhouderregister. De gerechtsdeurwaarder dient dit mede te ondertekenen in dit register. Dit is een verantwoordelijkheid van de vennootschap.

Hoe kan de gerechtsdeurwaarder weten dat ik aandelen heb?

Het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de vennootschap is niet openbaar. De gerechtsdeurwaarder vraagt het aandeelhoudersregister op. Hieruit blijkt wie de aandeelhouders zijn van de vennootschap. Dit gebeurt omdat verplicht is om het beslag in te schrijven in het aandeelhouderregister. 

Hoe worden de in beslag genomen aandelen verkocht?

De verkoop van de in beslag genomen aandelen gaat iets ingewikkelder dan de verkoop van de in beslag genomen roerende goederen. Nadat de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op de aandelen dient er binnen een maand aan de Rechtbank toestemming te worden gevraagd om en op welke wijze tot verkoop van de aandelen wordt overgegaan. Nadat toestemming door de rechtbank is verleend, kan de gerechtsdeurwaarder de aandelen op een door de rechtbank aangewezen wijze verkopen. Zodra er sprake is van fysieke aandeelbewijzen, dan zullen deze na verkoop aan de koper worden overhandigd. De opbrengst van de aandelen wordt in mindering gebracht op de gehele vordering. Als de opbrengst hoger is dan de vordering, zal de overwaarde worden overgemaakt naar de schuldenaar.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder

Digitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijk...

Lees verder