Beslag roerende zaken

Executiemaatregelen kunnen worden genomen zodra de gerechtelijke fase zonder succes is afgerond. De betalingsverplichting van de schuldenaar gaat in zodra de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan de schuldenaar heeft betekend. De persoon die is veroordeeld heeft na het overhandigen van het vonnis twee dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Dit wordt de beveltermijn genoemd. Op het moment dat de betaling uitblijft mag de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging. Een onderdeel van beslag roerende zaken is het beslag tot afgifte van roerende zaken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Hoe kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de inboedel?  

Nadat de beveltermijn is verlopen kan ervoor worden gekozen beslag te leggen op de inboedel. De gerechtsdeurwaarder zal bij de schuldenaar langskomen om een lijst op te maken van de spullen die de schuldenaar in het huis heeft staan. Deze lijst wordt proces-verbaal genoemd. Dit proces-verbaal moet de volgende zaken behandelen:

  • De naam en woonplaats van de schuldeiser;
  • De naam en woonplaats van de schuldenaar;
  • Het vonnis (executoriale titel) waarin de vordering is toegewezen aan de eisende partij.

Is de schuldenaar niet thuis? Dan mag de gerechtsdeurwaarder samen met de politie en een slotenmaker het huis betreden om vervolgens het proces-verbaal op te stellen. Ook kan de gerechtsdeurwaarder door een raam kijken om op te schrijven wat hij ziet.

Het proces-verbaal wordt vervolgens binnen drie dagen aan de schuldenaar betekend. In dit proces-verbaal wordt tevens de verkoop aangekondigd. 

Mag een gerechtsdeurwaarder overal beslag op leggen?

Nee, de gerechtsdeurwaarder mag niet overal beslag op leggen. Er geldt een aantal beslagverboden, namelijk:

  • Zaken die behoren tot de inboedel (roerende zaken die de schuldenaar redelijkerwijs niet kan missen zoals een koelkast, computer of wasmachine);
  • Kleding van de schuldenaar en die van andere huisgenoten;
  • De in de woning aanwezige voorraad levensmiddelen;
  • Spullen die de schuldenaar en andere huisgenoten nodig hebben voor persoonlijke verzorging en algemene dagelijkste levensbehoefte;
  • De in de woning aanwezige spullen die de schuldenaar en andere huisgenoten nodig hebben voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan, of voor scholing of studie;
  • Hoogstpersoonlijke zaken;
  • Gezelschapsdieren en de zaken die nodig zijn voor de verzorging van deze dieren.

Mag een deurwaarder toegang verkrijgen tot elke plaats?

De gerechtsdeurwaarder heeft met als doel inbeslagname, toegang tot elke plaats. Dit moet wel redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig zijn. Mocht het zo zijn dat de deuren gesloten zijn of de opening daarvan wordt geweigerd, zal de gerechtsdeurwaarder met behulp van de politie of de hulpofficier de woning en/of kamers betreden.

Mag er altijd beslag worden gelegd op de inboedel?

Het kan zijn dat de gerechtsdeurwaarder tot de conclusie is gekomen dat er niet voldoende spullen zijn om beslag op te leggen. Dit betekent dat de kosten van het beslag hoger zullen uitvallen dan de opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen spullen. De gerechtsdeurwaarder mag het beslag op de inboedel dan niet doorzetten.

Beslag op roerende zaken die bij een derde staan?

Op het moment dat de gerechtsdeurwaarder het vermoeden heeft dat er in beslag te nemen zaken bevinden bij een derde, is er medewerking nodig van de derde. Indien de derde weigert mee te werken, zal de gerechtsdeurwaarder met behulp van de politie of de hulpofficier toegang verschaffen.

Mogen spullen meegenomen worden door de deurwaarder?

Het is niet gebruikelijk om de in beslag genomen goederen direct mee te nemen. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie van hetgeen er in beslag wordt genomen. Dit wordt gedaan in een proces-verbaal beslag roerende zaken. Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen 3 dagen aan de schuldenaar betekend. Soms kan een gerechtsdeurwaarder er wel voor kiezen om bijvoorbeeld een dure auto mee te nemen om deze veilig te stellen. Dit wordt dan gedaan op het moment dat de gerechtsdeurwaarder van mening is dat de inboedel weinig waardevols bevat.  

Verkoop van in beslag genomen inboedel. Hoe gaat dat?

Indien de schuldenaar na het leggen van het beslag op de inboedel geen contact heeft opgenomen om iets te regelen om de verkoop van de goederen tegen te houden, kan er worden overgegaan tot verkoop van de in beslag genomen spullen. In het proces-verbaal van inbeslagneming wordt ook de datum en het uur van de verkoop aan de schuldenaar aangekondigd. Dit kan ook drie dagen nadat het proces-verbaal aan de schuldenaar is betekend. De gerechtsdeurwaarder mag vier weken na het moment van beslaglegging de spullen verkopen.

Met ingang van 1 oktober 2020 is de gerechtsdeurwaarder verplicht om een aankondiging van de verkoop via het internet te doen om een breder publiek te bereiken. In deze aankondiging wordt de plaats, de dag en het uur van de openbare verkoop vermeld. De verkoop kan zelf ook via het internet plaatsvinden. De aankondiging via het internet vermeldt ook via welke website en de periode waarin geboden kan worden op de spullen.

Hoe werkt de beslaglegging van een auto?

Voor de beslaglegging op auto’s wordt het register van de Rijksdienst Wegenverkeer (RDW) geraadpleegd. In dit register is te zien of de schuldenaar vervoersmiddelen in eigendom heeft. Hierbij kan er worden gedacht aan een auto, snorfiets, bestelbus, brommer, camper, aanhanger, caravan of motor.

Voorheen kon de gerechtsdeurwaarder enkel beslag leggen op een auto, als de auto daadwerkelijk door de gerechtsdeurwaarder was gezien en het kenteken van de auto kon lezen. Per 1 april 2021 is dat niet meer zo en kan de gerechtsdeurwaarder bij de RDW ook alleen administratief beslag worden gelegd op een voertuig. In het kentekenregister komt er dan een tenaamstellingblokkade te staan. Er wordt dan door de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal opgesteld en ingeschreven in het kentekenregister. Nadat de gerechtsdeurwaarder de auto in beslag heeft genomen moet het proces-verbaal binnen drie dagen aan de schuldenaar zijn betekend.  

Hoe wordt een in beslag genomen auto verkocht?

De gerechtsdeurwaarder mag een in beslag genomen auto vier weken na beslaglegging verkopen. Het is wettelijke bepaald dat de schuldenaar op verzoek van de gerechtsdeurwaarder de auto afgeeft zodat het openbaar verkocht kan worden. De aankondiging van de verkoop van de in beslag genomen auto gaat op dezelfde manier als de verkoop van de inboedel.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Nederlands English Deutsch Français Türkçe العربية

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder