Internationaal

De procedures zijn in elk land verschillend. Daarnaast is ook de wetgeving omtrent de incasso is in elk land anders. Het moet niet zo zijn dat om deze reden de facturen onbetaald moeten blijven. Voor buitenlandse incasso’s werkt Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders via haar netwerk in 96% van alle landen ter wereld.

Hoe werkt het incasseren van onbetaalde facturen in het buitenland?

De gedachte dat het incasseren van openstaande vorderingen in dat betreffende land moet gebeuren is niet juist. Er kan worden gezocht naar een incassobureau in Nederland dat kennis heeft van het betreffende land.

Hoe leg je belangrijke betaalafspraken en leveringsvoorwaarden vast?

Als er zaken worden gedaan met bedrijven of particulieren uit het buitenland is het verstandig om de afspraken vast te leggen in een schriftelijke getekende overeenkomst. In de voorwaarden van de getekende overeenkomst zijn er afspraken gemaakt over wat er gebeurt op het moment dat de factuur niet of niet op tijd wordt betaald. In deze overeenkomst kan er dus voor worden gekozen om aan te geven dat er in Nederland een juridische procedure wordt gestart waarbij Nederlands recht van toepassing is. Daarbij kunnen er afspraken worden gemaakt over welke rechtbank uitsluitend bevoegd is. Als dit in het contract wordt afgesproken, dan kan er geen onduidelijkheid meer ontstaan over de plaats waar de precedure plaats zal vinden.

Minnelijke procedure in het buitenland

Het innen van buitenlandse vorderingen kan lastig zijn en flink wat tijd in beslag nemen. De taal is anders, de cultuur is anders en er geldt andere wetgeving omtrent de incasso. Er wordt geprobeerd om contact te krijgen met de debiteur. Op deze manier kan er worden gezorgd voor betaling van de openstaande vordering of kan er een betalingsregeling worden afgesproken.

Gerechtelijke procedure

Het kan voorkomen dat het minnelijke traject niet zorgt voor de betaling van de openstaande vordering. Als dit het geval is zal de gerechtelijke procedure worden gestart. Het dossier wordt door ons kantoor eerst zorgvuldig bekeken. Er wordt gekeken naar de wetgeving van het betreffende land en naar de financiële situatie van de debiteur.

Er zal een dagvaarding worden geschreven om zo de debiteur te kunnen dagvaarden. Op dit moment is het belangrijk dat Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gebruik maakt van zijn internationale netwerk. Dit is belangrijk om zo de gerechtelijke handelingen uit te kunnen voeren.

Europese Unie

In sommige gevallen kan er een Europees Betalingsbevelprocedure worden gestart. Een Europees Betalingsbevelprocedure is een vereenvoudigde procedure voor grensoverschrijdende inning van vorderingen. Let op, het gaat in dit geval om geldvorderingen die niet worden betwist. Om deze procedure in gang te zetten moet er eerst een standaardformulier worden ingevuld. Dit formulier wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank. De rechtbank vaardigt hierbij een Europees betalingsbevel uit. Op dat moment krijgt de debiteur nog 30 dagen de tijd om te reageren. Als de debiteur ervoor kiest om niet te reageren, dan wordt het betalingsbevel definitief ingesteld. In elke van de Europese Unie wordt dit vonnis aanvaard.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder