Beslag tot afgifte

Wat is beslag tot afgifte?

Beslag tot afgifte van roerende zaken is een middel om uiteindelijk eigendommen weer in het eigen bezit te krijgen.

Hoe wordt beslag tot afgifte gelegd?

De gerechtsdeurwaarder zal na de gerechtelijke procedure het vonnis betekenen alsmede een bevel doen aan de schuldenaar om binnen twee dagen na betekening van het vonnis gehoor te geven aan de inhoud van dat vonnis. Het beslag tot afgifte wordt op dezelfde manier gelegd als het beslag op roerende zaken. Zie voor een uitgebreidere uitleg beslag op roerende zaken. Het beveltermijn geldt niet in het geval van het leggen van beslag tot afgifte als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Dit betekent dat na de betekening niet nog twee dagen hoeft te worden gewacht met het nemen van deze maatregel.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder

Digitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijk...

Lees verder