Beslag onder derden

Derdenbeslag is een verzamelbegrip voor alle beslagen die een gerechtsdeurwaarder bij een derde legt. Dit wordt beslag onder een derde genoemd. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders helpt u graag bij het leggen van derdenbeslag.

Wat is beslag op het inkomen?

Beslag op het inkomen is een soort beslag dat wordt gelegd op het inkomen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld het salaris, de uitkeringen en het pensioen vallen. De gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld om een schuld op de schuldenaar te verhalen. De rechter heeft de schuldenaar veroordeeld bij vonnis tot betaling van deze schuld, of de schuldenaar heeft bijvoorbeeld een boete niet betaald waarvoor een dwangbevel is uitgegeven. De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op het inkomen gelegd van de schuldenaar. Dat doet hij bij de werkgever of bij de uitkeringsinstantie. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.

Binnen acht dagen na beslaglegging zal de gerechtsdeurwaarder het beslag aan de schuldenaar over betekenen, zodat ook de schuldenaar op de hoogte is van het beslag. Wanneer er beslag is gelegd op het inkomen wordt er een beslagvrije voet vastgesteld.

Nederlands English Deutsch Français Türkçe العربية

Beslag op inkomen, mag dat zomaar?

Nee, niet zomaar. Dat mag alleen als de rechter de schuldenaar heeft veroordeeld tot betaling van deze schuld, of er sprake is van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). De schuldenaar heeft in elk geval al eens een betekening en bevel ontvangen. Het beslag op het inkomen kan misschien nog voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een aanvaardbare betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen, wat nu?

Op het moment dat er beslag is gelegd op het salaris, een uitkering of het pensioen, zal niet het gehele inkomen gestort worden. Een gerechtsdeurwaarder kan geen beslag leggen op het gehele inkomen. Er zal rekening worden gehouden met de zogeheten beslagvrije voet. Het beslag zal blijven liggen totdat de gehele vordering is voldaan.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. De reden hiervoor is dat mensen ondanks het beslag op het inkomen altijd een bedrag moeten overhouden om van te kunnen leven.

Op 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Met de invoering van deze wet hoeft de burger in beginsel geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet. Deze gegevens worden uit bestaande registraties gehaald. Dit betekent dat de beslagvrije voet kan worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie van de burger, zijn inkomen en die van de eventuele partner.

Er wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de UWV Polisadministratie, de Basisregistratie Personen (BRP) en van de Belastingdienst.

Samen met de inwerkingtreding van de wet is er een burgerportaal online gezet. Burgers kunnen via www.uwbeslagvrijevoet.nl de beslagvrije voet controleren.

Op het moment dat er meerdere beslagleggers zijn is er één aanspreekpunt. Namelijk de coördinerende gerechtsdeurwaarder. Dit is de gerechtsdeurwaarder die het oudste executoriale beslag heeft gelegd. Deze gerechtsdeurwaarder stelt de beslagvrije voet vast.

De hoogte van de beslagvrije voet

De beslagvrije voet wordt tot een bepaald maximum gebaseerd op het belastbaar inkomen. Daarnaast zal altijd minstens 5% van het netto-inkomen gebruikt worden voor de aflossing van de openstaande vorderingen. Bij bijzondere omstandigheden, zoals hoge woonlasten, kan de beslagvrije voet worden verhoogd of verlaagd.

Onder de oude wetgeving was het mogelijk om gelijktijdige beslagen te leggen op verschillende inkomstenbronnen. Door de nieuwe wetgeving is daar een einde aan gekomen en wordt er gebruik gemaakt van een vaste beslagvolgorde.

Hoe komt de gerechtsdeurwaarder aan de gegevens die nodig zijn voor de beslagvrije voet?

De gerechtsdeurwaarder heeft al wat informatie van de schuldenaar. Hij weet wie de schuldenaar is en waar diegene woont, doordat hij het Basisregistratie Personen (BRP) mag raadplegen. Ook weet hij van wie de schuldenaar het inkomen ontvangt en wat de hoogte van het inkomen is van de afgelopen drie maanden. Dat komt doordat UWV een register bijhoudt van alle werkenden en mensen die een uitkering krijgen, welk register de gerechtsdeurwaarder mag raadplegen.

Wanneer hij beslag op het inkomen legt, vraag hij aan de werkgever of uitkeringsinstantie om een verklaring in te vullen waarin de werkgever/uitkeringsinstantie bevestigt:

  • Dat de betreffende schuldenaar inkomen ontvangt, omdat de schuldenaar daar werkt of recht heeft op een uitkering;
  • Wat de termijn van de betalingen is;
  • Wat de hoogte van het bruto-inkomen is en de in te houden belastingen e.d. die de werkgever/uitkeringsinstantie voor de schuldenaar inhoudt. De hoogte van het vakantiegeld en wanneer dat uitbetaald zal worden;
  • Of er reeds beslagen liggen op dit inkomen en de gegevens van de beslaglegger.

De gerechtsdeurwaarder weet vaak wel al of er reeds beslagen zijn gelegd door de raadpleging van het digitaal beslagregister (DBR). De gerechtsdeurwaarder raadpleegt dit register als hij iemand moet dagvaarden en/of wanneer hij van plan is om beslag op het inkomen te leggen.

Wat is bankbeslag?

Bankbeslag is iets anders dan beslag op het inkomen. Als er na weigering van betaling wordt gekozen voor bankbeslag, zal er beslag worden gelegd op de banktegoeden van de schuldenaar. De gerechtsdeurwaarder legt via een elektronische weg beslag op de banktegoeden. Om dit te kunnen doen is er een speciaal systeem ontwikkeld. Het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder beslag legt is belangrijk, omdat vanaf dit moment alles wat op de rekening staat onder het bankbeslag valt. Op dat moment bevriest de bank alle rekeningen van de schuldenaar.

De bank zal na twee weken een verklaring afgeven over hetgeen onder het beslag valt, en deze gelden op verzoek van de gerechtsdeurwaarder overmaken naar de gerechtsdeurwaarder. Dit bedrag zal worden afgeboekt op de openstaande vordering. Staat de schuldenaar op het moment van het leggen van bankbeslag in het rood, dan treft het bankbeslag geen doel.

 Nederlands English Deutsch Français Türkçe العربية

Er is beslag gelegd op mijn bank, wat nu?

Allereerst is het handig op contact op te nemen met de bank en de gerechtsdeurwaarder die het beslag op de banktegoeden heeft gelegd.

Op het moment dat de gerechtsdeurwaarder het beslag heeft gelegd op de banktegoeden valt dit allemaal onder het bankbeslag. De bank bevriest op dit moment alle rekeningen. Dit betekent dat zowel pinnen als geld overmaken niet meer lukt.

Alle gelden die de schuldenaar binnenkrijgt nadat er bankbeslag is gelegd, vallen buiten het beslag. Hier kan de schuldenaar wel over beschikken. Een bankbeslag kan worden voorkomen door op tijd de openstaande vorderingen te voldoen.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder

Digitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijk...

Lees verder