Ontruimingen

Wat is ontruiming?

Ontruiming is het leeg of vrijmaken van een pand of woning dat eigendom is van de schuldeiser. Bij een ontruiming wordt de huurder gedwongen om samen met alle bezittingen het pand te verlaten.

Wanneer mag er tot ontruiming worden overgegaan?  

Op het moment dat een huurder bij vonnis is veroordeeld tot ontruiming, zal het vonnis aan de huurder moeten worden betekend. Tijdens deze betekening wordt er door de gerechtsdeurwaarder een bevel gedaan om de woning te verlaten. Dit bevel houdt in om binnen 3 dagen de woning te verlaten. Doet de huurder dit niet? Dan mag de gerechtsdeurwaarder de huurder zelf uit de woning zetten. De gerechtsdeurwaarder mag dit met de hulp van politie en een slotenmaker doen.

Nog geen vonnis, kan er dan ontruimd worden?

Nee, zonder toestemming van de rechter kan het pand niet worden ontruimd. De huurovereenkomst moet bovendien worden ontbonden. Dit moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. Om er zeker van te zijn dat de opzeggingsbrief op tijd is bezorgd en is ontvangen, adviseren wij om deze brief bij deurwaardersexploot te laten betekenen. Hier kan gerechtsdeurwaarderkantoor Van der Meer incasso & gerechtsdeurwaarders bij helpen. Indien de huurder niet akkoord gaat met de opzegging van de huurovereenkomst, kan de rechter worden verzocht om de huurovereenkomst te beëindigen. Tijdens het procederen om de huurovereenkomst te ontbinden kan er gelijk ontruiming van het pand worden gevorderd.

Er moet wel een geldige reden zijn om de woning te kunnen ontruimen, bijvoorbeeld:

  • Een huurachterstand zijn van minimaal 3 maanden;
  • Een huurder die structureel/regelmatig te laat betaalt;
  • Ernstige stand- en/of geluidsoverlast veroorzaakt.  

Hoe gaat de ontruimingsprocedure van start?

Op het moment dat er nog geen gerechtelijke procedure is gestart, zal er eerst een dagvaarding moeten worden opgesteld om een procedure te starten. In deze dagvaarding zal er worden gevraagd om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning of het pand. De rechter doet vervolgens uitspraak. Als de huurder tot ontruiming is veroordeeld, kan de gerechtsdeurwaarder een bevel opstellen om binnen 3 dagen na betekening van het vonnis de woning te verlaten. Als de huurder dit weigert, kan de gerechtsdeurwaarder de huurder zelf de woning uitzetten.

Pand is ontruimd, waar gaat de inboedel heen?

De spullen gaan de openbare weg op. Gemeentes hebben aangegeven dat spullen niet te lang op de openbaar weg mogen liggen. Daarom wordt er bij een ontruiming vaak een bedrijf in geschakeld dat is gespecialiseerd in het ophalen van vuilnis.

Mag een gerechtsdeurwaarder je uit je huis zetten?

Een gerechtsdeurwaarder zal na het uitbrengen van het vonnis, het vonnis betekenen aan de schuldenaar met daarin een bevel om binnen 3 dagen na betekening het pand te verlaten. Mocht dit niet gebeuren binnen deze 3 dagen, dan is de gerechtsdeurwaarder al dan niet met de politie en een slotenmaker bevoegd de bewoner uit het huis te zetten.  

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder