Dagvaarden

Indien uw recht niet in het minnelijk traject kan worden behaald, zal de gerechtelijke fase aanbreken. In deze fase zal een dagvaarding worden opgesteld. De dagvaarding is een processtuk waarmee de gerechtelijke procedure is gestart. Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer incasso & gerechtsdeurwaarderkantoor kan u helpen bij het opstellen van een dagvaarding en u bijstaan indien u bent gedagvaard. 

Wat is een dagvaarding? 

Een dagvaarding is een schriftelijk document voor een gerechtelijke procedure. Een dagvaarding is een document dat door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde wordt overhandigd en is het eerste processtuk voor de gerechtelijke procedure. De gedaagde wordt door middel van de dagvaarding verzocht voor de rechter te verschijnen.

Wat staat er in een dagvaarding? 

In een dagvaarding staat:

  1. De eis en gronden van de eisende partij;
  2. De dag en datum waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding heeft uitgebracht;
  3. De naam en woonplaats van de persoon die wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen;
  4. De naam en, in het geval van een natuurlijke persoon tevens de voornamen, en de woonplaats van de eisende partij.
  5. Het kantooradres en de naam van de  gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft uitgebracht;
  6. In welke rechtbank de zaak wordt aangebracht, het adres van de zittingsplaats en waar de zaak moet worden behandeld. Tevens het adres waar de processtukken kunnen worden ingediend;
  7. De datum en tijdstip van de zitting;
  8. De wijze waarop de persoon die is opgeroepen om voor de rechter kan verschijnen: in persoon, vertegenwoordigd door een gemachtigde of vertegenwoordigd door een advocaat.

Ik ben gedagvaard, wat nu? 

Op het moment dat u een dagvaarding heeft ontvangen kunt u besluiten om de openstaande vordering te betalen en daarmee de zitting te voorkomen.

Bent u het niet eens met de openstaande vordering? Dan kunt u besluiten om voor de rechter te verschijnen. In sommige gevallen zult u niet in persoon kunnen procederen. Over het algemeen kunt u voor de kantonrechter in persoon procederen. In alle overige zaken kan er slechts bij advocaat worden geprocedeerd.

Wat doet de kantonrechter? De kantonrechter behandelt binnen het civielrecht zaken tot € 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Daarnaast behandelt de kantonrechter ook zaken als: bewind, curatele, mentorschap, het verwerpen of aanvaarden van een erfenis.

Bent u het niet eens met de dagvaarding? Dan kunt u schriftelijk of mondeling reageren op de dagvaarding en uitleggen waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Indien u schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, voeg dan kopieën toe, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc. Een schriftelijke reactie (in tweevoud) of e-mail met bijlagen moet uiterlijk op de zittingsdatum bij de rechtbank zijn. Deze datum vindt u in de dagvaarding. Indien u mondeling wilt reageren, dan moet u naar de rechtbank gaan op de zittingsdatum. Eventueel schriftelijk bewijs moet u dan meenemen.

Wat is een verzet dagvaarding?  

Het kan voorkomen dat de persoon die is opgeroepen om voor de rechter te verschijnen niets van zich laat horen en niet op de zitting verschijnt. De rechter wijst dan meestal een verstekvonnis en hierdoor zal de gedaagde worden veroordeeld. De gedaagde kan ervoor kiezen om hierna alsnog in de procedure te willen verschijnen. Dit kan enkel door de verzet dagvaarding. Wanneer verstek wordt verleend, heeft de persoon waaraan het verstekvonnis is betekend, vier weken om in verzet te komen.

De dagvaarding betekenen

Het betekenen van een dagvaarding is een belangrijke stap. Op het moment dat de gerechtsdeurwaarden de dagvaarding aan de gedaagde heeft betekend is formeel de gerechtelijke procedure gestart. Op dit moment wordt er van de gedaagde verwacht dat er gereageerd zal worden op de vordering. Indien er niet gereageerd wordt, zal de rechter de gedaagde vrijwel altijd veroordelen. Dit heeft grote financiële gevolgen. De betekening van de dagvaarding geschiedt door Nederlandse gerechtsdeurwaarders en mag op alle plaatsen in Nederland worden gedaan.

Tussen de dag waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding uitbrengt en de dag van de zitting dient minimaal 7 dagen te zitten. De dag van het uitbrengen wordt hier niet onder begrepen. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, zal de dagvaarding nietig worden verklaard, tenzij de wederpartij is verschenen in de procedure. De termijn van 7 dagen is het minimale. Tot uiterlijk 1 jaar na de betekening van de dagvaarding kan de zitting worden ingepland.

Wanneer is een dagvaarding rechtsgeldig uitgebracht? 

Een dagvaarding kan door een gerechtsdeurwaarder worden uitgebracht op het adres waar de gedaagde partij staat ingeschreven bij de gemeentelijke basis administratie. Daarnaast kan een dagvaarding ook in persoon worden uitgebracht op het moment dat de gerechtsdeurwaarder de gedaagde partij tegenkomst op bijvoorbeeld straat of op het werk.

Soms wordt er door de gedaagde geweigerd om de dagvaarding in ontvangst te nemen. Ook dit valt onder een rechtsgeldige betekening. Op dit moment kiest de gedaagde er zelf voor om de dagvaarding niet inhoudelijk te lezen, er is wel een mogelijkheid geweest waarop de gedaagde kennis heeft kunnen nemen van de dagvaarding.

De dagvaardingsprocedure

De dagvaardingprocedure van de kantonrechter en de civiele rechter verschillen nauwelijks van elkaar. Een opmerkelijk verschil is dat er niet in persoon kan worden geprocedeerd in het geval van een zaak die door de civiele rechter wordt behandeld.

Dagvaardingsprocedure:

Stap 1: dagvaarden;

Stap 2: reageren op de dagvaarding;

Stap 3: rolzitting;

Stap 4: schriftelijke ronde;

Stap 5: zitting;

Stap 6: uitspraak (vonnis);

Stap 7: verzet, hoger beroep, cassatie.

Kosten dagvaarding

De kosten voor een dagvaarding bestaan uit verschillende onderdelen, exclusief btw:

•Uitbrengen/betekenen dagvaarding: € 103,33

•Legeskosten voor controle adres in de Gemeentelijke Basis Administratie: € 1,98

•Eventuele controle bij de KvK: € 5,08

•Raadpleging Digitaal Beslag Register: € 1,91

•Verplichte wettelijke bijdrage voor Toezicht & Tuchtrecht van Gerechtsdeurwaarders € 2,49*

•Portokosten om uw dagvaarding per post naar u toe te sturen € 6,95*

•Dossier en bureaukosten € 45,-*

•Eventueel kunnen wij inhoudelijk uw dagvaarding helpen opstellen of corrigeren. Dit doen we op uurbasis en kost u € 125,-* per uur.

•Eventueel invullen formulier “Informatieformulier voor zaken waarin de gedaagde een natuurlijk persoon is” € 24,95*

* Deze kosten mogen wettelijk gezien niet in rekening gebracht worden bij de gedaagde partij.

Meer weten? 

Heeft u vragen neem dan contact op via info@vdmph.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder