Conservatoire maatregelen

Conservatoire maatregelen zijn van tijdelijke aard en betekenen niets anders dan dat beslag wordt gelegd voordat er een gerechtelijke procedure is afgerond.

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir betekent niets anders dan bewaren. Goederen waar conservatoir beslag op wordt gelegd worden in feite bewaard totdat de rechter heeft beslist wat er met de betreffende goederen moet gebeuren. Conservatoir beslag mag alleen worden gelegd op de roerende goederen, onroerende goederen en gelden tot een bedrag die in het verzoekschrift is opgenomen. De rechter heeft namelijk alleen toestemming gegeven om op deze goederen of gelden conservatoir beslag te leggen.

Mag er zomaar conservatoir beslag worden gelegd?

Nee, iemand mag niet zomaar een gerechtsdeurwaarder inschakelen om conservatoir beslag te leggen. Degene die het beslag wil laten leggen zal toestemming moeten vragen bij de rechter. Dit gebeurt middels een verzoekschrift welke door een advocaat wordt ingediend. In dit verzoekschrift wordt de rechter verzocht om toestemming te geven om op bepaalde goederen conservatoir beslag te mogen leggen omdat er vrees bestaat dat deze bepaalde goederen zullen verdwijnen.  

Er ligt conservatoir beslag op mijn goederen, wat nu?

Op het moment dat de schuldenaar wordt geconfronteerd met conservatoir beslag zijn er twee mogelijkheden. Er kan worden gekozen om:  

  1. De gerechtelijke procedure af te wachten. De rechter beslist uiteindelijk wat er met de goederen moet gebeuren;
  2. Een kort geding starten. Indien de schuldenaar het niet eens bent met een conservatoir beslag kan de schuldenaar de rechter proberen te overtuigen dat het beslag ten onrechte is gelegd. Er wordt wel geadviseerd bewijsstukken hiervan te overhandigen. Als de rechter enige twijfel heeft zal het beslag namelijk niet worden opgeheven.

Wat is het verschil tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag?

Het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag is gelegen in het tijdstip waarop het beslag wordt gelegd. Zodra het beslag wordt gelegd op het moment dat er nog geen gerechtelijke procedure is afgerond, spreken wij van conservatoir beslag. Op het moment dat de rechter al een uitspraak heeft gedaan, maar er wordt geen gehoor gegeven door de schuldenaar, wordt er gesproken van executoriaal beslag.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u conservatoire maatregelen treffen tegen uw wederpartij? Neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder

Digitaal procederen in een uitkeringszaak tegen de SVB binnenkort mogelijk...

Lees verder