Huurvordering

Als verhuurder kan het tot grote frustratie lijden om achter huurders aan te zitten. Wordt de huur niet betaald, loopt er een geschil over huurgebreken of is de huurder het bijvoorbeeld niet eens met de huurverhoging. Helaas lopen huurrelaties niet altijd soepel.

Zowel de verhuurder als de huurder hebben wettelijke plichten en rechten die voortvloeien uit de huidige wet- en regelgeving. De huurder heeft onder andere de verplichting om zich als goed huurder te gedragen. Zo heeft de verhuurder de verplichting om zich als goed verhuurder te gedragen. Meer over het huurrecht kunt u vinden door naar deze pagina te gaan. 

Soms kan bijvoorbeeld een grote achterstand ervoor zorgen dat de verhuurder wenst dat de huurovereenkomst ontbonden wordt en dat de huurder het gehuurde verlaat. Indien de huurder niet akkoord gaat met een ontbinding van de huurovereenkomst en het gehuurde niet vrijwillig verlaat, dient dit via een gerechtelijke procedure te worden afgedwongen.

De rechter wijst een ontbinding van de huurovereenkomst toe indien er een huurachterstand is van 3 maanden of meer.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder