Beslag onroerende zaken

Naast het beslag dat kan worden gelegd op roerende zaken, is er een mogelijkheid om beslag te leggen op onroerende zaken. Dit zorgt ervoor dat degene tegen wie het vonnis ten uitvoer wordt gelegd, de onroerende zaken niet kan vervreemden. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan u uitstekend helpen op het gebied van het leggen van beslag op onroerende zaken.

Hoe kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op onroerende zaken?

Voordat de gerechtsdeurwaarder beslag mag leggen op onroerende zaken moet de executoriale titel worden betekend. Tijdens deze betekening wordt er door een gerechtsdeurwaarder tevens een bevel gedaan aan de schuldenaar. Dit bevel geeft aan dat de schuldenaar twee dagen de tijd heeft om aan de executoriale titel te voldoen. Nadat deze twee dagen zijn verlopen kan er beslag worden gelegd door middel van een proces-verbaal.

Dit proces-verbaal moet de volgende punten behandelen:

  • De naam en woonplaats van de persoon die heeft verzocht het beslag te leggen;
  • De titel waarmee het beslag kan worden gelegd;
  • De aard van de onroerende zaken, kadastrale aanduiding en de grootte.

Daarnaast zal de gerechtsdeurwaarder via de website van het kadaster, het kadaster informeren over het beslag door middel van het proces-verbaal dat is opgemaakt. Het beslag wordt vervolgens door het kadaster geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat eenieder kan zien dat er beslag op bijvoorbeeld het huis is gelegd, waardoor het huis niet kan worden verkocht voordat de vordering is voldaan.

Kan er altijd beslag worden gelegd op onroerende zaken?

De gerechtsdeurwaarder kan alleen beslag leggen op onroerende zaken wanneer de vordering in geld is uit te drukken. De reden hiervoor is dat de openstaande vordering met de opbrengst van de verkoop van de in beslag genomen zaken moet kunnen worden voldaan. Daarnaast moet de hoogte van de openstaande vordering vaststaan. Mocht er nog een hoogte van de vordering worden bepaald, dan kan er geen beslag worden gelegd.

Hoe kan de gerechtsdeurwaarder weten of ik kadastrale objecten in eigendom heb?

De gerechtsdeurwaarder heeft toegang tot alle overheidsregisters. Hieronder valt ook het kadaster. In het kadaster kan er worden bekeken of er kadastrale objecten in eigendom zijn van de schuldenaar. In het kadaster is te zien of de schuldenaar een huis, appartement of bijvoorbeeld een woonboot in eigendom heeft. 

Mijn huis staat te koop, kan er nu beslag op worden gelegd?

Zodra duidelijk wordt dat het huis dat zal worden beslagen te koop staat, zal er ook een titel aanwezig moeten zijn. Ook moet de schuldenaar de twee dagen termijn hebben gekregen om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Heeft de schuldenaar niet betaald? Dan zal de gerechtsdeurwaarder alsnog beslag leggen op het huis. Het geld dat wordt betaald voor het huis zal via de notaris worden gebruikt om de openstaande vordering te voldoen.

Hoe gaat de verkoop in zijn werking van in beslag genomen onroerende zaken?

Er wordt achterhaald of de onroerende zaken worden gefinancierd met een hypotheek. Is dit het geval? Dan speelt de hypotheekhouder tevens een rol. De hypotheekhouder kan namelijk de executie overnemen. De reden dat een hypotheekhouder hiervoor kan kiezen, is dat op deze manier de bank niet wordt benadeeld door een beslag. De hypotheekhouder heeft vervolgens 14 dagen om te besluiten om de executie over te nemen of niet.

Na dit termijn van 14 dagen gaat de verkoop van de onroerende zaken van start. De eerste stap die moet worden gezet is het toewijzen van een notaris. Deze notaris zal toezien op de verkoop en stelt een dag en tijd vast voor de executieverkoop. De verkoop wordt openbaar en via het internet bekend gemaakt.

Zodra de onroerende zaken zijn verkocht, is het aan de notaris om alle betrokkenen van de verkoop op de hoogte te stellen. Dit dient uiterlijk op de dag na de verkoop te geschieden. De koper van het onroerende goed zal de koopprijs voldoen aan de notaris.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

 

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder