Juridisch bureau

Problemen voorkomen?

Juridische problemen zijn vervelend en kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door vooraf uw algemene voorwaarden door ons te laten toetsen. Ook voor het opstellen van uw contracten, hulp bij uw verweer of bemiddeling als tussenpersoon kunt u bij ons terecht. Door vooraf juridisch advies in te winnen, kunt u problemen in de toekomst vermijden. En dat is uiteindelijk de beste oplossing!
 

Problemen met een leverancier?

Wat als zich toch een geschil voordoet? U krijgt bijvoorbeeld onenigheid met uw opdrachtgever over de kwaliteit van een levering. Of u bent samen iets overeengekomen dat niet letterlijk in het contract staat. Kunt u hier dan toch een beroep op doen?

Onze juristen kunnen u bij alle juridische aspecten bijstaan. De juridische expertise is in huis om zowel eenvoudige geschillen als complexe zaken in behandeling te nemen. Zo kunt u voor al uw juridisch advies bij ons terecht. Bovendien werken we met een zeer concurrerend tarief ten opzichte van de reguliere advocatuur. Als ondernemer bent u liever niet bezig met de juridische kant van zaken doen. Ons juridisch bureau denkt met u mee en helpt u verder.

Rechtsgebieden

Gerechtelijke procedure

Op het moment dat de openstaande factuur niet wordt betaald kan het nodig zijn om de betaling van deze factuur af te dwingen bij de rechter. Meer informatie over de gerechtelijke procedure vindt u hier

Onrechtmatige daad

Op het moment dat er door iemand onterecht inbreuk is gemaakt op bijvoorbeeld iemand zijn eigendomsrecht kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Meer informatie over de onrechtmatige daad vindt u hier

Huurrecht 

Het huurrecht omvat zowel regels over het huren en verhuren van een bedrijfsruimte als het huren en verhuren van een woonruimte. Meer informatie over het huurrecht vindt u door hier te klikken. 

Consumentenrecht

Het consumentenrecht omvat alle rechten en plichten van particulieren in het handelsverkeer. Meer informatie over het consumentenrecht vindt u op deze pagina. 

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet (juist) wordt nagekomen. Door de vele regels kan je snel het overzicht verliezen. Voor het opstellen van een overeenkomst spelen o.a. de volgende vragen een rol: is een overeenkomst verplicht? Aan welke eisen moet een overeenkomst voldoen? Zijn de algemene voorwaarden van toepassing? Kan ik zelf een overeenkomst opstellen of moet een overeenkomst worden opgesteld door een jurist, een gespecialiseerd bedrijf, makelaar of notaris? Mag worden afgeweken van de wettelijke bepalingen?

Wanneer een overeenkomst is gesloten kunnen ook veel vragen opkomen, te denken valt aan: ik wil een contract (overeenkomst) opzeggen c.q. beëindigen, is dit mogelijk? Wat gebeurt er als je een contract niet nakomt/Wat kan ik doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Klik hier voor meer informatie.

Goederenrecht 

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht. Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tussen mensen en goederen. Meer informatie over het goederenrecht vindt u hier.

Verzekeringsrecht

Zowel zakelijk als privé kan een persoon verschillende lopende verzekeringen hebben. Deze verzekeringen zijn afgesloten om risico’s te dekken die iemand niet zelf kan of wil dragen. Meer over verzekeringsrecht vindt u hier.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie er aansprakelijk is voor bepaalde schade. Hierbij kan er worden gedacht aan schade die is ontstaan door een verkeersongeval, een contract waar iets mis gaat of bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Meer informatie over het aansprakelijkheidsrecht vindt u hier

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders; uw betrouwbare partner

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Algemene Voorwaarden

Een goed begin is het halve werk!
Zijn uw AV duidelijk?

Gratis AV Quickscan

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder