Gerechtelijke procedure

Wanneer wordt de gerechtelijke procedure gestart?

Een gerechtelijke procedure wordt gestart op het moment dat het minnelijke traject is doorlopen maar een vordering onbetaald blijft. Op deze manier kan de betaling van de openstaande vordering worden afgedwongen. De gerechtelijke procedure wordt behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. Dit hangt af van het soort vordering. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000.

Hoe zit de gerechtelijke procedure in elkaar?

Dagvaarden

De gerechtelijke procedure start met een dagvaarding. Door middel van de dagvaarding wordt de andere partij opgeroepen om voor de kantonrechter te verschijnen. Meer over de dagvaarding is te vinden op deze pagina. Na het dagvaarden vindt de rolzitting plaats. Op deze zitting wordt de zaak nog niet uitgebreid behandeld. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht. Ook wordt er bekeken of de tegenpartij heeft gereageerd op de dagvaarding. Daarna beslist de kantonrechter hoe de gerechtelijke procedure wordt vervolgd. De eisende partij hoeft niet bij deze rolzitting te zijn. De tegenpartij hoeft ook niet aanwezig te zijn, mits er schriftelijk is gereageerd of uitstel is gevraagd.

Schriftelijke ronde

Na de rolzitting volgt er een schriftelijke ronde of een mondelinge behandeling. Tijdens de schriftelijke ronde mag de eisende partij reageren op de reactie van de tegenpartij die hij of zij heeft gegeven op de dagvaarding. De eisende partij doet dit binnen 4 weken en stuurt dit naar de kantonrechter. Dit wordt conclusie van repliek genoemd. De volgende stap is de reactie van de gedaagde. De gedaagde kan reageren op de conclusie van repliek door binnen 4 weken een brief naar de kantonrechter te sturen. Dit wordt conclusie van dupliek genoemd.

Na de schriftelijke ronde bepaalt de kantonrechter hoe de procedure wordt vervolgd. Er kan bijvoorbeeld een tussenvonnis worden gewezen waarin er wordt verzocht om meer bewijs te leveren. Er kan ook worden gekozen om de zitting te laten plaatsvinden. Op dit moment worden beide partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling tijdens een zitting.

Mondelinge behandeling

Voorafgaand de zitting kunnen er nog nieuwe schriftelijke stukken worden ingediend. De stukken moeten worden gestuurd naar zowel de kantonrechter als de tegenpartij en moeten minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

Tijdens de zitting bij de kantonrechter is het voor zowel de eiser als de gedaagde niet verplicht om naar de zitting te komen. De aanwezigheid wordt wel aangeraden. Toelichtingen op vragen kunnen namelijk van invloed zijn op het oordeel van de rechter.

Tijdens de zitting mag de eiser als eerste beginnen bij de mondelinge behandeling. De eiser vertelt wat hij wil en waarom. Vervolgens is het aan de gedaagde om hierop te reageren.

Er zijn verschillende stappen die kunnen worden gezet na de mondelinge behandeling. Er kan worden gekeken of er een schikking kan plaatsvinden of er kan een uitspraak worden gedaan door de kantonrechter. Daarnaast kan de kantonrechter ook bekijken of de zaak zich leent voor mediation. 

Uitspraak

Het kan voorkomen dat de kantonrechter geen uitspraak doet. De deurwaarder trek bijvoorbeeld de procedure in, er is een schikking getroffen of als de zaak via mediation is opgelost.

De kantonrechter geeft aan het einde van de mondelinge behandeling aan wanneer zijn uitspraak volgt. Dit zal ongeveer 4 weken na de zitting zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerecht...

Lees verder

Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’...

Lees verder

Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaat...

Lees verder