Betekenen van brieven

Op het moment dat er een belangrijke brief moet worden verstuurd, is het fijn als er enige zekerheid is omtrent het op tijd versturen en het ontvangen van de brief. Dit is belangrijk zodat er op een later moment geen discussie kan ontstaan over de inhoud van de brief dan wel het ontvangen ervan. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders helpt u hier graag bij.  

Wat kan een gerechtsdeurwaarder betekenen voor het sturen van belangrijke brieven?

Soms moeten er belangrijke poststukken op de post worden gedaan. Indien de geadresseerde ontkent de brief te hebben ontvangen, is het aan schuldeiser om te bewijzen dat de brief wel is ontvangen. Er kunnen gevolgen zitten aan het feit dat bijvoorbeeld een opzegging niet of te laat is ontvangen. Een manier om dit te voorkomen is het laten betekenen van de brief door de gerechtsdeurwaarder. Uw brief wordt dan tezamen met een deurwaardersexploot betekend. Mocht er een gerechtelijke procedure worden gestart dan is er te allen tijde bewijs dat de brief op tijd is bezorgd en dat diegene de brief daadwerkelijk heeft ontvangen.

Voordeel van het betekenen van een deurwaardersexploot ten opzichte van het versturen van een aangetekende brief.

Op het moment dat er wordt gekozen om een brief per gerechtsdeurwaarder te laten betekenen, kan er nooit een discussie ontstaan over het soort brief of de inhoud ervan. De gerechtsdeurwaarder noteert namelijk ter plaatse wat voor brief, met welke inhoud aan wie en op welke datum en tijdstip is betekend. Bovendien is enkel de gerechtsdeurwaarder bevoegd om een deurwaardersexploot uit te brengen. Op het moment dat er wordt gekozen om de brief per aangetekende post te versturen, kan de geadresseerde de brief weigeren in ontvangst te nemen.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Jaarverslag Whoa-procedure maakt kleine trends inzichtelijk...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder