Inzageverzoek

Aanvraagformulier inzage persoonsgegevens

Via onderstaand formulier kunt u inzage vragen van de persoonsgegevens die Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders van u verwerkt. Zo kunt u een beroep doen op uw recht van inzage dat u heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Let op dat u onderstaande gegevens correct invult en een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt.

 

Dossiernummer (indien bekend):

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Reden inzageverzoek:

 

 

Handtekening                                                                      Datum

 

 

Let op

- Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders moet kunnen vaststellen dat u de persoon bent waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en neemt uw inzageverzoek alleen in behandeling indien u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt.
- U kunt alleen een verzoek doen tot inzage van persoonsgegevens indien u 16 jaar of ouder bent en niet onder curatele bent gesteld. Anders dient uw wettelijk vertegenwoordiger het verzoek tot inzage van persoonsgegevens te doen.
- Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders reageert doorgaans binnen 1 maand na ontvangst van het inzageverzoek. Indien Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders op enig moment binnen de eerste maand beoordeelt dat het betreffende verzoek meer doorlooptijd vergt, bericht zij u over een eventuele verlenging.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Jaarverslag Whoa-procedure maakt kleine trends inzichtelijk...

Lees verder

Digitale bijeenkomst over Aansluitpunt Rechtspraak...

Lees verder

'Schuldenfunctionaris doorbreekt patronen'...

Lees verder