Toeslagenaffaire

De Tweede Kamer is op 12 februari 2021 akkoord gegaan met een aanpassing in de wetgeving, waardoor voor slachtoffers van de toeslagenaffaire een afkoelingsperiode (een zgn. moratorium) gaat gelden. De afkoelingsperiode geldt met ingang van 12 februari 2021 en duurt voor maximaal een jaar vanaf de uitkering van de forfaitaire tegemoetkoming.

 

Voor gedupeerden die zich al gemeld hebben voor een schadevergoeding gaat met terugwerkende kracht een moratorium in vanaf 12 februari 2021 tot 1 mei 2021 en zal daarna mogelijk worden verlengd.

 

Op grond van artikel 49i lid 2 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen dienen gedurende het moratorium alle beslagen en invorderingsmaatregelen ten laste van de gedupeerden en/of diens partner te worden opgeschort. Dit houdt in dat gelegde beslagen dienen te worden aangehouden en wij geen nieuwe rechtsmaatregelen en/of beslagen mogen doen leggen. Wij dienen de invordering van uw vordering(en) aan te houden. Dit houdt tevens in dat ook geen sprake kan zijn van verrekening door schuldeisers.

 

Op grond van artikel 49i lid 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een gedupeerde of diens partner die heeft plaatsgevonden voor de afkoelingsperiode (moratorium) geen grond voor wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de gedupeerde, voor opschorting van de nakoming jegens de gedupeerde of voor ontbinding van een met de gedupeerde gesloten overeenkomst.

 

Gedurende het moratorium zal er een oplossing voor de schulden moeten worden gevonden voor schulden die zijn ontstaan voor 12 februari 2021. Hierbij gaat het om de verschuldigde hoofdsom en de eventuele kosten. Op basis van een eerder amendement van de Tweede Kamer is de verwachting dat de Belastingdienst de schulden van voor 12 februari 2021 geheel of gedeeltelijk gaat betalen. Wij hebben hier geen invloed op en dienen een en ander dan ook  af te wachten.

 

Het moratorium geldt overigens niet voor schulden die zijn ontstaan na 12 februari 2021. Heeft u dan ook een vordering van na deze datum dan kunt u deze gewoon invorderen, danwel aan ons kantoor uit handen geven.

 

Men is thans doende met de inventarisatie van de mensen welke gedupeerd zijn, en voor wie het moratorium zal gaan gelden. Inmiddels hebben wij – via een afspraak tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) – een eerste overzicht ontvangen van mensen die gedupeerd zijn.

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder